Header image

Vedlikehold

Vedlikehold av HAGS laserte treprodukter.

Vedlikehold er en forutsetning for å kunne bevare treets utseende og funksjon. Tidsintervall og valg av vedlikehold avhenger av slitasje og hvor produktet er plassert. Før vedlikehold igangsettes må det foretas en vurdering av tilstanden på overflaten.
Overflater med mindre mekaniske skader, men for øvrig intakt fargefilm, behandles med et transparent lasursystem, (A). Overflatebehandling med store skader på fargefilmen behandles med dekkende lasursystem, (B).

A. Transparent lasursytem

Unngå overflatebehandling i solskinn og ved temperaturer under +10 C.

 1. Den gamle overflatebehandlingen eller skaden rengjøres nøye med for eksempel malingsvask. Skyll forsiktig med vann. Rengjør mellom bord ved behov, slik at tiltenkt drenering fungerer som den skal.
 2. La tørke til maks. 18 % fuktighetsgrad.
 3. Slip eller skrap lett misfargede (skitne) områder rene, og behandle disse med 2 x grunningsolje. Behandle eventuelt hele overflaten. La tørke mellom behandlingene.
 4. La tørke minst 4 timer ved en temp. på minst + 10 °C.
 5. Behandle deretter de skadede områdene med 2x lasurmaling eller til riktig farge er oppnådd.
  Et siste lag kan ved behov legges på hele overflaten. La tørke mellom behandlingene.
 6. La tørke minst 4 timer ved en temp. på minst + 10 °C.

B. Dekkende lasursytem

Unngå overflatebehandling i direkte solskinn og ved temperaturer under +10 ºC.

 1. Den gamle overflatebehandlingen eller skaden rengjøres nøye med for eksempel malingsvask. Skyll forsiktig med vann. Rengjør mellom bord ved behov, slik at tiltenkt drenering fungerer som den skal.
 2. La tørke til maks. 18 % fuktighetsgrad.
 3. Slip eller skrap lett misfargede (skitne) områder rene, og behandle disse med 2 x grunningsolje. Behandle eventuelt hele overflaten. La tørke mellom behandlingene.
 4. La tørke minst 4 timer ved en temp. på minst + 10 °C.
 5. Behandle deretter de skadede områdene med 2x dekklasur. Et siste lag kan ved behov legges på hele overflaten. La tørke mellom behandlingene.
 6. La tørke minst 4 timer ved en temp. på minst + 10 °C.
  Fargene på dekklasuren er tilpasset våre transparente lasurfarger. Mindre fargeforskjeller kan imidlertid forekomme ettersom en dekkende lasur aldri kan bli helt lik en transparent lasur.

Vedlikeholdsfarger, tre.

HAGS har vedlikeholdsfarger for tre.

 • Grunningsolje (fargeløs), HAGS R353 340 i 5-liters pakning.
 • Lasurfarge fås i aktuelle farger i pakninger på 0,75 l.
 • Dekkmaling fås i aktuelle farger i pakninger på 0,75 l.

Kontakt din HAGS-forhandler for mer informasjon.

Utbedring av pulverlakkerte ståldeler

HAGS touch-up lakk bør brukes til å reparere eventuelle skader på pulverlakkerte overflater. Minimum temperatur 50 ° C. Virker ikke i direkte sollys.

 • Nøye sand grove kanter rundt det skadede området.
 • Bruk white spirit for å rense området.
 • Bruk touch-up lakk og la tørke i 8 timer.