Header image

KVALITETSSYSTEM & MILJØSYSTEM

HAGS er sertifisert i henhold til SS-EN ISO 9001:200 og ISO 14001:1996. HAGS bruker materialer som oppfyller fastsatte tekniske krav med
minst mulig miljøpåvirkning i løpet av produktenes levetid. De fleste produktene kan demonteres i sine enkelte deler for enkel materialgjenvinning. Materiallisten nedenfor viser eksempler på gjenvinningsmetoder for de respektive materialene.

Materiale Gjenvinningsmetode
Tre (impr. i henhold til klasse B) Gjenbruk, energiutvinning
Metaller Gjenbruk
HPL Energiutvinning
Plastdeler Gjenbruk, energiutvinning
Skumplast Energiutvinning