Header image

Forankring, montering og inspeksjon

Anchoring.

For safety and stability, the equipment needs to be properly secured. HAGS equipment is supplied for different types of ground installation. Contact your HAGS representative for more information or read more about anchoring and colour options here (PDF).

Monteringsanvisning.

For å sikre at lekeutstyret monteres forsvarlig og korrekt, må montering skje i overensstemmelse med monteringsanvisningen som følger med leveransen. Personene som utfører monteringen, må ha den nødvendige kunnskapen. Montering som avviker fra monteringsanvisningen, kan innebære en sikkerhetsrisiko, men også at garantien blir ugyldig. Ta kontakt med din HAGS-forhandler hvis du har behov for en ekstra monteringsanvisning. Sørg alltid for å hindre atkomst til lekeutstyret mens monteringsarbeidet pågår, for å unngå ulykker.

Inspeksjon.

Etter at monteringen er fullført, skal det utføres en inspeksjon som fokuserer på sikkerhet, funksjon og montering. Eventuelle avvik må alltid korrigeres før lekeutstyret tas i bruk.