Header image

SIKKERHET

En velfungerende sikkerhetsnorm utvikles med sikte på å skape så trygge lekeplasser som mulig uten at lekeverdien, og dermed også attraksjonen, blir mindre. Våre produkter oppfyller de krav til sikkerhet som stilles i standard NS-EN 1176 og NS-EN 1177, og er sertifisert av TÜV. De produkter som også er sertifisert i henhold til gjeldende USA-standard, ASTM F1487, er angitt på hjemmesiden til IPEMA - www.ipema.com. HAGS har i flere år deltatt i det europeiske sikkerhetsarbeidet som pågår for å få til en løpende oppdatering av gjeldende sikkerhetsstandard.

Plassbehov.

Utstyrets sikkerhetsflater kan i noen tilfeller overlappe hverandre. Dette gjelder imidlertid ikke sikkerhetsflater for sklier, husker, karuseller, taubaner og annet bevegelig utstyr, dvs lek som fører til en tvunget bevegelse.

Støtdempende underlag.

Når det gjelder egenskaper og tykkelse, skal materialet i berøringsflaten oppfylle kravene i henhold til SN-EN 1176 og SN-EN 1177. Materialet skal anbringes slik at vannet dreneres i nødvendig grad.

Gummi:

  • Prefabrikerte plater som legges på et jevnt og godt drenert underlag.
  • Granulat som legges på et jevnt og godt drenert underlag.

Øvrige syntetiske materialer:

  • Se de respektive produsentenes anvisninger.

Løsmasser som sand, grus, bark og flis:
Når det gjelder sand og grus, anbefaler HAGS en fraksjon mellom 0,5 og 5 mm, som dessuten må være jevnt fordelt. Fraksjon for øvrige materialer, se SN-EN 1176 og SN-EN 1177.

Anbefalte tykkelser for løsmasser:
Tykkelse løsmasse Fallhøyde opptil
100 mm + 200 mm 1,00 m
200 mm + 200 mm 2,00 m
300 mm + 200 mm 3,00 m