Header image

Garanti

Klassifisering av materiale i forhold til antall garantiår:

 • 15 år - Mot feil på grunn av material- eller produksjonsfeil på alle galvaniserte og andre ikke-lakkerte stål- og metalldeler, massive plast- og HPL-paneler og bearbeidet tre.
 • 5 år - Mot feil på grunn av material- eller produksjonsfeil på fjærer, lakkerte metalldeler, støpte plastdeler og nettkonstruksjoner.
 • 2 år - Mot funksjonsfeil på grunn av material- eller produksjonsfeil på bevegelige plast- og metalldeler.

Garantien gjelder kun for kunder som har handlet gjennom HAGS eller en autorisert forhandler.

Garantien gjelder ikke.

 • For naturlig slitasje som skyldes normal bruk.
 • Hvis produktene blir forsømt, behandlet uaktsomt, utsatt for unormal bruk eller hærverk.
 • Hvis kjøperen ikke har utført og dokumentert tilsyn og vedlikehold ifølge anvisningene
  under Generelle opplysninger, Veiledning i drift av offentlige lekeplasser samt produktenes vedlikeholdsanvisninger.
 • Hvis produktene monteres på en måte som strider mot våre anvisninger.
 • Hvis produktene utsettes for miljøpåvirkninger som HAGS ikke har kunnet forutse.
 • Hvis produktene har blitt brukt sammen med og/eller bygget sammen med produkter som
  ikke er godkjent av HAGS Aneby AB.
 • Hvis kjøperen ikke underretter HAGS eller vår autoriserte forhandler om feilen innen tre
  (3) måneder fra den dagen feilen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.
 • Hvis kjøperen ikke følger de anvisningene som HAGS eller HAGS’ autoriserte forhandler gir
  vedrørende håndtering av reklamasjonssaken.

I garantitiden påtar HAGS seg, etter eget valg, enten å erstatte den mangelfulle delen med en ny eller reparere den mangelfulle delen. Erstatningsdel skal sendes eller reparasjon skje uten urimelig forsinkelse. Hvis HAGS krever det, skal deler som er skiftet ut returneres til HAGS.

For henholdsvis utskiftet eller reparert del gjelder tilsvarende garanti, men bare for den tiden som gjenstår av den opprinnelige garantitiden.

For å kunne fremsette garantikrav må kunden vise garantiseddel eller original kvittering. I tillegg kan HAGS be om å få kopi av dokument som viser at produktet har vært gjenstand for tilsyn og vedlikehold.

Eventuelle tvister vedrørende garanti skal avgjøres ved voldgift.